Logo Holstein Architecten Header tekening
Menu

Werkwijze

Onze werkzaamheden gebeuren in verschillende fases

Kennismaking

Tijdens de kennismaking bespreken wij met jou, je persoonlijke wensen en voorkeuren

Samenwerking tussen de verschillende partijen (opdrachtgever, constructeur, bouwfysisch adviseur), staat bij ons hoog in het vaandel.
Bij een project is samenwerking belangrijk om een optimaal eindproduct te krijgen.

Producten en Diensten die hierbij komen kijken zijn:

Ontwerp

Tijdens het Voorlopig Ontwerp bespreken wij met jou, je persoonlijke wensen en voorkeuren

Na een 2e gesprek, passen wij het ontwerp aan, aan uw voorkeur.

Dit gebeurd doormiddel van een Programma van Eisen. Hierin staan alle eisen waaraan het eindresultaat van je project moet voldoen.

Na bestudering van het Bestemmingsplan en de Welstandsnota, om te controleren wat mag, vertalen wij jouw wensen naar een voorlopig ontwerp.

Producten en Diensten die hierbij komen kijken zijn:

Als het Voorlopig Ontwerp is afgerond, zetten wij dit plan om in een Definitief Ontwerp

Hierna wordt het plan nauwkeuriger uitgewerkt en wordt een begroting gemaakt van het ontwerp. Zo krijg je inzicht in wat de bouwkosten ongeveer gaan worden.

Vervolgens gaan we in vooroverleg met de Gemeente en Welstand, om het plan te laten toetsen. Eventueel passen wij het plan aan, aan de hand van de opmerkingen van de Welstand en Gemeente.

Producten en Diensten die hierbij komen kijken zijn:

Technisch Ontwerp / Vergunning

Bij het Technisch Ontwerp maken wij alle bouwkundige tekeningen gereed voor de vergunning

Alles wordt in overleg gematerialiseerd en vervolgens gedetailleerd in principe details. Het plan wordt vervolgens aan alle regels getoetst, die zijn opgesteld in het Bouwbesluit om de daadwerkelijke omgevingsvergunning (voorheen bouwaanvraag) te vergemakkelijken. Namens u nemen wij contact op met een constructeur en bouwfysisch adviseur om berekeningen te laten maken, die nodig zijn voor een vergunning. Als dit allemaal gereed is dienen wij het plan in bij de Gemeente.

Producten en Diensten die hierbij komen kijken zijn:

Aanbesteding

Nadat de vergunning verstrekt is maken wij een werkomschrijving van het ontwerp

In dit document worden alle materialen, kleuren e.d. omschreven die nodig zijn voor de aannemer.

 De bouwkundige tekeningen worden omgezet naar werktekeningen, met alle maatvoering die nodig is voor de daadwerkelijke bouw. Hiernaast worden overige bouwkundige tekeningen gemaakt, zoals kozijnstaten.

In overleg met jou zoeken wij geschikte aannemers. Wij controleren de offertes van de aannemers en beantwoorden hun vragen in een Nota van Inlichtingen. Hierna geven wij een advies voor een aannemer, op basis van prijs en ervaring. Vervolgens wordt het project aan de aannemer uitbesteed en stellen wij het contract op.

 Producten en Diensten die hierbij komen kijken zijn:

Bouwbegeleiding

Gedurende de bouw van het project beschermen wij uw belangen

Terwijl de aannemer zich voorbereidt, controleren wij alle productietekeningen van de leverancier.
Voldoen deze aan de eisen, gesteld in onze bouwkundige tekeningen en werkomschrijving.

Tijdens de bouw houden wij toezicht, om te controleren of de aannemer het project uitvoert volgens onze ontwerpuitgangspunten. Als de bouw afgerond is kan het project opgeleverd worden en wordt nog één keer alle gebreken gecontroleerd en aangepast door de aannemer.

Producten en Diensten die hierbij komen kijken zijn:

Wij kunnen het volledige traject verzorgen, van ontwerp tot en met bouwbegeleiding of alleen tot en met vergunning.

Afhankelijk van het project en jouw eisen en wensen, hoeven niet alle fases doorlopen te worden. Bijvoorbeeld, omdat er geen vergunning nodig is voor een project of als je zelf een aannemer wil zoeken.