Schoolgebouw Begrenzingen, Den Haag

Begrenzingen luidt de titel van deze studie en is ontleent aan de stedenbouwkundige context. De Wijk is gebouwd in de jaren 60 en bestaat uit “slab” met private op semiopenbare tussenruimtes. De tussenruimtes liggen tussen de slab (rijtjeswoningen) bebouwing waardoor de bebouwing tevens ook voor de begrenzing zorgt van de tussenruimte. De tussenruimte wordt vervolgens met exterieurelementen of begroeiing private of openbaar gemaakt. Deze studie gaat in op dit thema.

Het terrein waar het brede schoolgebouw staat bevind zich op een eiland binnen de wijk. De eiland kan alleen maar betreedt kan worden via een brug. De exacte locatie (kavel) op het terrein wordt begrensd door natuurlijke factoren. De 3 factoren zijn: water, talud en bomenrij. De bomenrij is de 1e grens die de kinderen / bezoekers betreed voordat de bebouwing wordt bereikt. Tussen de bebouwing en bomenrij bevind zich een tussenruimte met een openbaar karakter. De school of binnenplein (schoolplein) wordt betreden via een overstek wat voor de 2e grens zorgt.

De Bebouwing heeft de vorm van een U wat georiënteerd is op het voetbalveld. Hierdoor ontstaat er een connectie tussen het sportveld en school. Om zichtlijnen te creëren vanuit de wijk naar het sportveld wordt het bouwvolume gedeeltelijk opgetild waardoor er een “brug” ontstaat tussen de 2 gebouwelementen school / sport en PSZ / KDV / BSO. Naast de zichtlijn wordt er ook een “entree” zone gecreëerd voor de PSZ, KDV en BSO door de “brug” in 2 gedeeltes te splitsen. Dit is de 3e grens. De 4e grens is de 2e gedeelte van de “brug” tussen de entreezone en het schoolplein. Het schoolplein licht tussen de bebouwing en het talud. Het talud wordt vormgegeven als een tribune. Het schoolplein heeft vanwege zijn “interne” ligging maar toch van buitenaf bereikbaar een semiopenbaar karakter

In het gebouwdeel met de PSZ, KDV en BSO worden binnenhofjes gecreëerd waar tevens het talud en water ook voor een grens zorgt. Voor de veiligheid wordt er aan deze zijde nog wel hekwerk geplaatst. Dit zijn de meest private gebieden en tevens de meest veilige en afgezonderde zones / buitenruimtes.