Werkwijze

Kenmerkend voor onze werkzaamheden is de dialoog tussen de verschillende partijen die betrokken zijn. Bij een verbouwing of nieuwbouw in voorbereidend traject en de daadwerkelijke bouw. Hierbij gaat het niet alleen om de dialoog met de opdrachtgever, maar ook om de samenwerking met constructeur en bouwfysisch adviseur, om een optimaal eindproduct te krijgen.
 
Onze werkzaamheden, voor de nieuwbouw of verbouwing van een woning, kantoor of overige gebruiksfunctie, gebeuren in verschillende fases.

 

1 Kennismaking en Voorlopig Ontwerp

Tijdens deze fase bespreken wij met u, uw persoonlijke wensen en voorkeuren.

Dit gebeurd doormiddel van een Programma van Eisen.

Na bestudering van het Bestemmingsplan en de Welstandsnota, vertalen wij uw wensen naar een schetsontwerp in de vorm van schetsen, tekeningen en 3D-impressies. Na een 2e gesprek met u, passen wij het ontwerp aan, aan uw voorkeur.

Producten en Diensten die hierbij komen kijken zijn:
Schetsontwerp, schetsen, 3D impressies.

2 Definitief Ontwerp

Als het voorlopig ontwerp afgerond is, zetten wij dit plan om in een Definitief Ontwerp.

Hierin wordt het plan nauwkeuriger uitgewerkt en wordt een begroting gemaakt van het ontwerp. Zo krijgt u inzicht in wat de bouwkosten ongeveer gaan worden.

In deze fase gaan we in vooroverleg met de Gemeente en Welstand, om het plan te laten toetsen. Eventueel passen wij het plan aan, aan de hand van de opmerkingen van de Welstand en Gemeente. Hiermee wordt het Definitief Ontwerp afgesloten.

Producten en Diensten die hierbij komen kijken zijn:
Definitief ontwerp, plattegronden, gevels, doorsneden, kostenraming, vooroverleg omgevingsvergunning (bouwaanvraag), overleg met Welstand en Gemeente.

3 Technisch Ontwerp / Vergunning

Bij het Technisch Ontwerp maken wij alle bouwkundige tekeningen gereed voor de vergunning.

Alles wordt gematerialiseerd in overleg met u en vervolgens gedetailleerd in principe details. Het plan wordt vervolgens aan alle regels getoetst, die zijn opgesteld in het Bouwbesluit om de daadwerkelijke omgevingsvergunning (voorheen bouwaanvraag) te vergemakkelijken. Namens u nemen wij contact op met een constructeur en bouwfysisch adviseur om berekeningen te laten maken, die nodig zijn voor een vergunning. Als dit allemaal gereed is dienen wij het plan, namens u, in bij de Gemeente.

Producten en Diensten die hierbij komen kijken zijn:
Bouwkundige plattegronden, gevels, doorsneden, principedetails, aanpassing begroting, contract met constructeur t.b.v. constructieve berekeningen, contract met bouwfysisch adviseur t.b.v. ventilatieberekening, EPC-berekening en Berekening Milieubelasting, opstellen sonderingsrapport door Derden.

4 Aanbesteding

Nadat de vergunning verstrekt is maken wij een werkomschrijving van het ontwerp.

In dit document worden alle materialen, kleuren e.d. omschreven die nodig zijn voor de aannemer.

De bouwkundige tekeningen worden omgezet naar werktekeningen met alle maatvoering die nodig is voor de daadwerkelijke bouw. Hiernaast worden overige bouwkundige tekeningen gemaakt, zoals kozijnstaten.
Wanneer alles gereed is, maken we een lijst van aannemers. In overleg met u, maken wij een aannemersselectie. Wij controleren de offertes van de aannemers en beantwoorden de vragen van de aannemers in een Nota van Inlichtingen. Hierna doen wij een voorstel voor een aannemer, op basis van prijs en ervaring. In overleg met u wordt vervolgens het project aan een aannemer uitbesteed en stellen wij namens u het contract op.

Producten en Diensten die hierbij komen kijken zijn:
Werkomschrijvingen, werktekeningen, kozijnstaten, nota van inlichtingen, aanbesteding, contract met aannemer.

5 Bouwbegeleiding

Gedurende de bouw van het project beschermen wij uw belangen

Terwijl de aannemer zich voorbereidt, controleren wij alle productietekeningen van de leverancier.
Voldoen deze aan de eisen gesteld in onze bouwkundige tekeningen en werkomschrijving.

Tijdens de bouw houden wij toezicht op de bouw, om te controleren of de aannemer het project uitvoert volgens onze ontwerpuitgangspunten. Als de bouw afgerond is kan het project opgeleverd worden en wordt nog één keer alle gebreken gecontroleerd en aangepast door de aannemer.

Producten en Diensten die hierbij komen kijken zijn:
Controle bouw, controle tekeningen derden.
Holstein Architecten kan het volledige traject doen, van ontwerp tot en met bouwbegeleiding of alleen tot en met vergunning.

Afhankelijk van het project en eisen en wensen van de opdrachtgever, hoeven niet alle fases doorlopen te worden. Bijvoorbeeld, omdat er geen vergunning nodig is voor een project of dat de opdrachtgever het werk zelf gaat uitbesteden aan een aannemer.